خدمات ثبتی مقالات

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص در اجرای ماده 10 الحاقی به نظام نامه راجع به مواد تبدیل شرکت ها به تایید قوه قضاییه رسید که شرکت ها بدون انحلال و یا تغییر هویت شخصیت حقوقی به نوع دیگر شرکت تبدیل شوند.

در ابتدا دو شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص را مورد بررسی قرار می دهیم.

شرکت با مسئولیت محدود :

به  موجب ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده باشد و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم کنند  فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

در این شرکت :

1) افراد درشرکت نباید از دو نفر کمتر باشند.

2) سرمایه شرکت نباید از ۱۰۰ هزار تومان  کمتر باشد.

3) افزایش سرمایه در شرکت اختیاریه.

4) زمان مدیریت در شرکت می‌توانند مدت‌دار و یا نا محدود باشد

5)حق رای به نسبت سرمایه خواهد بود.

شرکت سهامی خاص :

شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسه تامین می گردد و سرمایه به صورت سهام  می باشد و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

و در این شرکت :

1) تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

2) ۳۵ درصد از سرمایه نقدی بایدطی گواهینامه بانکی که حاکی از تادیه قسمت نقدی سهام است تحویل داده شود.

3) انتخاب دو بازرس (بازرس اصلی و علی البدل ).

4) ذکر روزنامه کثیری الانشار که هرگونه آگهی راجع به شرکت و تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن نشر می شود.

5) زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل دو سال است و یا کمتر از ۲ سال و مدیریت و هیئت مدیره به صورت نامحدود نمی تواند باشد.

6) افزایش سرمایه در این شرکت اختیاری می باشد.

7) حداقل سرمایه در این شرکت ۱۰۰ هزار تومان می باشد.

8) حق رای به تعداد سهام خواهد بود.

9) آورده غیر نقدی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شود.

مراحل تبدیل شرکت بامسئولیت محدود به سهامی خاص

برای تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص:

1) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و یا اخذ توافق همه شرکا.

2) تهیه دو نسخه اساسنامه که در آن سهامداران و میزان سهام آن ها مشخص باشد که نباید سهامداران اصلی 3 نفر کمتر باشد.

3) پرداخت ۳۵ درصد سرمایه شرکت توسط سهامداران.

4) سرمایه شرکت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شود.

5) ۲ نفر بازرس که بازرس اصلی و علی البدل که نباید از سهامداران باشد.

6) تعیین روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت.

۷) دونسخه اظهارنامه.

8) صورتجلسه مجمع عمومی اولیه که موضوع تغییر شرکت در آن دیده شود.

9) صورتجلسه هیئت مدیره شرکت.

10) اخذ مجوز در صورتی که موضوعی به موضوع شرکت الحاق شود که نیاز به مجوز دارد.

11) مدارک شناسایی کلیه سهامداران و مدیران و بازرسین.

12) حداقل دو سال از تاریخ ثبت گذشته باشد.

13) شرکت ممنوعیت مالیاتی به دلیل بدهی یا غیرفعال بودن نداشته باشد.

14) تبدیل شرکت به موجب حکم یا دستور قضایی ممنوع نشده باشد.

سپس ساختار جدید شرکت به همراه صورت جلسات تغییرات مربوط به اداره ثبت شرکت  ارائه می‌شود تا در دفاتر این شرکت این تغییرات اعمال شود و آگهی تغییرات در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت به چاپ برسد.

5/5 - (18 امتیاز)

نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس بگیرید
توسعه و طراحی یافته توسط تیم طراحی و توسعه وب آماردوب