دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حقوقی است که توسط وکیل خانواده در دادگاه خانواده قابل پیگیری است. در این خصوص وکلای پایه یک دادگستری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) گروه حقوقی آرشا ، افتخار دارند با سابقه و تجربه سالیان متمادی در ارائه خدمات حقوقی شامل وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی خانواده ، یاری گر هموطنان و مراجعه کنندگان در حل و فصل و پاسخگویی به سوالات حقوقی مراجعین باشند.

قوانین حاکم بر دعاوی خانواده

از دعاوی شایع در محاکم دادگستری است که قانونگذار نیز قوانین متعددی پیرامون آن به تصویب رسانده است. با آخرین الحاقات و اصلاحات صورت گرفته در قوانین ، در حال حاضر مقررات قانون مدنی در کتاب هفتم (مواد 1034 لغایت 1157) و کتاب هشتم (مواد 1158 لغایت 1194) و کتاب نهم (مواد 1195 لغایت 1206) به مباحث و مقررات مربوط به دعاوی خانوادگی پرداخته است.

همچنین قانونگذار در تاریخ 91/12/1 قانون حمایت از خانواده را مورد تصویب قرار داده که مقررات مهمی پیرامون دعاوی خانواده در آن بیان گردیده است و با تصویب این قانون بخش هایی از مقررات قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ، مرتبط با دعاوی خانواده ، دچار نسخ و تغییر گردیده است.

البته پاره ای از قوانین مرتبط با دعاوی خانوادگی وجود دارند که به فراخور هر عنوان از دعاوی خانوادگی و در ضمن آن ، مقررات مربوطه به رشته تحریر در خواهد آمد. سعی بر آن داریم تا به فراخور هر موضوع ، ضمن بیان آخرین مقررات مربوط به هر دعوا ، شیوه و چگونگی طرح دعاوی خانوادگی را در حد مجال ذکر نماییم و مراجعه کنندگان ، با اطلاع کامل از مقررات موضوعه ، در نهایت با انتخاب راهکار صحیح ،موفقیت خود را تسریع و تسهیل نمایند.

محاکم رسیدگی به دعاوی خانواده

با تضویب قانون حمایت از خانواده ، قوه قضائیه موظف به تشکیل محاکم تخصصی خانواده گردیده که هر دادگاه خانواده که در زمره محاکم عمومی حقوقی میباشد ، با حضور رییس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد ،قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی باشند . جهت آگاهی از آدرس و تلفن دادگاه های خانواده در تهران ، میتوانید به صفحه نشانی دادگاه های حقوقی ، کیفری و خانواده تهران مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز خود را اخذ نمایید.

دعاوی قابل رسیدگی در دادگاه خانواده

وفق ماده 4 قانون حمایت از خانواده ، رسیدگی به امور و دعاوی به شرح آتی در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 • نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
 • نکاح دائم ،موقت و اذن در نکاح
 • شروط ضمن عقد نکاح
 • ازدواج مجدد
 • جهیزیه
 • مهریه
 • نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
 • تمکین و نشوز
 • طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ،بذل مدت و انقضای آن
 • حضانت و ملاقات طفل
 • نسب
 • رشد ، حجر و رفع آن
 • ولایت قهری ، قیمومیت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
 • نفقه اقارب
 • امور راجع به غایب مفقود الاثر
 • سرپرستی کودکان بی سرپرست
 • اهدای جنین
 • تغییر جنسیت

همچنین به دعاوی اشخاص موضوع اصل 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 72/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان ،زرتشتی ،کلیمی و مسیحی مصوب 72/4/3، وفق قوانین مربوط به احوال شخصیه این دسته از هموطنان ،در محاکم و دادگاه های خانواده رسیدگی میشود.

نحوه طرح دعاوی خانواده

وفق ماده 8 قانون حمایت از خانواده شروع رسیدگی به هر دعوا در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست به عمل می آید. به این منظور هموطنان میبایست بدوا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نماید.

متعاقبا شخصا یا از طریق بهترین وکیل دعاوی خانواده تهران معتمد خود،در چهارچوب عناوین تعریف شده در این سامانه نسبت به طرح دعوای خود وفق مقررات قانونی اقدام نمایند.

مصادیق دعاوی خانوادگی

مراجعه کنندگان محترم میتوانند با کلیک بر روی هر یک از عناوین دعاوی خانواده به شرح زیر ، توضیحات کاربردی پیرامون هر دعوا را به تفکیک ملاحظه نموده و چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی و یا نیاز به گرفتن وکیل خوب دعاوی خانواده دارند، از این خدمات در موسسه حقوقی آرشا بهرمند گردند. کلیه اطلاعات موردنیاز جهت تماس با موسسه حقوقی آرشا در صفحه تماس با ما قابل دسترسی است

Call Now Buttonتماس بگیرید
توسعه و طراحی یافته توسط تیم طراحی و توسعه وب آماردوب