خدمات ثبتی مقالات

صورتجلسات مجمع عمومی در شرکت های سهامی خاص

کارت بازرگانی

مجامع عمومی به سه دسته تقسیم می شوند که بسته به موضوع جلسه شرکت سهامی خاص نوع آن متفاوت می باشد و هرکدام دارای اختیاراتی هستند و مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی در اساسنامه معین خواهد شد وقتی اقدام به تاسیس شرکت سهامی خاص می نماییم باید اولین جلسه مجمع عمومی موسس را تشکیل داده تا نسبت به تصویب طرح اساسنامه انتخاب اولین مدیران و بازرسین شرکت و تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، که اینها جزو اولین وظایف مجمع عمومی موسس می باشد که در بدو تاسیس شرکت انجام خواهد گردید.

چنانچه در صدر مقاله عنوان گردید جلسات مجامع عمومی به سه دسته تقسیم میگردند:

1) مجمع عمومی موسس

2) مجمع عمومی عادی

3) مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه و انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ست (ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت) و این بدین معناست که مثلا تغییر محل شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العادست و باید صورتجلسه ارسالی به اداره ثبت شرکت ها با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صورت گیرد در غیر این صورت قابل ثبت نمی باشد.

چون در بدو تاسیس شرکت اساسنامه که به تصویب صاحبان سهام رسیده است و بعدا هرگونه تغییر در مواد ظان باید از طریق مجمع عمومی فوق العاده انجام گیرد.

به غیر از  هر آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العادست ، مجمع عمومی عادی می تواند تصمیم گیری نماید.

حال سوال این است که ملاک رسمی بودن جلسات چیست؟

جلسات مجامع عمومی با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند رسمیت می یابد که اگر در دعوت اول حدنصاب مذکور حاصل نشود مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام رسمیت یافته بشرطی که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

تصمیمات در مجمع فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. (ماده 85 قانون تجارت)

علت اکثریت دو سوم حاضر در جلسات مجمع عمومی فوق العاده بنظر می رسد این باشد که با توجه به صلاحیت مجمع فوق العاده که تغییر در مواد اساسنامه و انحلال شرکت پیش از موعد است و این از موارد مهم تغییرات در یک شرکت سهامی خاص است که حداقل باید دو سوم اعضا حاضر در جلسه باید با تصمیم گرفته شده موافق باشند تا تصمیم گرفته صورت قانونی و رسمی داشته باشد.

همچنین جلسات مجامع عمومی باید با رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت برگزار گردند.

بدین معنا شرکا از بین خود بک نفر رئیس جلسه و دو نفر ناظر جلسه و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب نمایند.

نکته قابل تامل در این ماده این است که رئیس و ناظرین جلسه حتما باید از میان سهامداران شرکت انتخاب گردند در غیر این صورت جلسات شکل قانونی نداشته و تصمیمات گرفته شده ملغی می باشد.

همچنین باید توجه داشت که صورتجلسات مجامع در صورتی که با حضور اکثریت صاحبان سهام برگزار گردد باید از صاحبان سهام در روزنامه کثیرالنتشار شرکت با ذکر موضوع جلسه محل حضور و تاریخ و ساعت دعوت بعمل آید و حتما در متن صورتجلسه لیست سهامداران حاضر در جلسه ذکر گردد.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………..با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت رئیس جلسه
2ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر رئیس
3ـ خانم/ آقای ……………………………  به سمت ناظر جلسه
4ـ خانم / آقای……………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  یا ( الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:
رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

 

5/5 - (7 امتیاز)

نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس بگیرید
توسعه و طراحی یافته توسط تیم طراحی و توسعه وب آماردوب