خدمات ثبتی مقالات

صورتجلسات هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص

کارت بازرگانی

 

شرکت های سهامی خاص توسط هیات مدیره منتخب موسسین اداره می شوند که با توجه به نوع شرکت انتخاب هیات مدیره دارای ساختارهایی است که باید رعایت شوند طبق قانون تجارت و اساسنامه هر شرکت هیات مدیره دارای اختیاراتی است که در محدوده همان اختیارات می تواند عمل نماید و خارج از صلاحیت خود اختیار عمل ندارد.

در شرکت های سهامی خاص  هیات مدیره باید از بین خود یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب نماید و مطابق قانون تجارت اعضا شرکت نباید کمتر از سه نفر باشند ولی عملا دیده شده است که شرکتهایی که با سه نفر تاسیس گردیده اند در تصمیم گیری دچار مشکل شده اند.

در شرکت های سهامی خاص مدت تصدی هیات مدیره نباید بیش از دو سال باشد که پس از انقضا مدت تجدید تصدی مدیران بلامانع است.

مدیر عامل به عنوان بازوی اجرایی هیات مدیره می باشد که توسط اعضا هیات مدیره از بین خود یا خارج از شرکا برای مدت معین در شرکت های سهامی خاص انتخاب می گردد.

نکته جالب توجه اینکه با رعایت اساسنامه  رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند یک نفر باشد.

طبق ماده 111 قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

1) محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صدر شده است.

2) کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت.

3) سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری؛جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود.

دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر  خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.

اصل 141 قانون اساسی(قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل)

به موجب اصل 141 قانون اساسی،رییس جمهور،معاونان رییس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی،جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.

در ذیل به چند نمونه صورتجلسات هیات مدیره اشاره می کنیم :

نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………
شماره ثبت شرکت : …………………………
سرمایه ثبت شده : …………………..………
شناسه ملی : ………………………………..
جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف :  1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د :  به خانم / آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:
1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  …………………..

تذکرات:

1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

2ـ در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد  رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه حقوقی و ثبتی آرشا در ارتباط باشید.

5/5 - (7 امتیاز)

نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس بگیرید
توسعه و طراحی یافته توسط تیم طراحی و توسعه وب آماردوب