قوانین

قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات‌

قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با اصلاحات و الحاقات‌ ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک. ماده ۲ – قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از […]

قوانین

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376

  ‌قانون داوری تجاری بين‌المللی ‌فصل اول ـ مقررات عمومي ‌ماده 1 ـ تعاريف و قواعد تفسير ‌تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد: ‌الف ـ «داوري «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي. […]

قوانین

قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382

متن كامل قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 باب اول- مقررات عمومی بحث اول – قلمرو شمول قانون ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود. فصل دوم – تعاریف ماده 2- الف – […]

قوانین

اساسنامه شركت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای

هیئت وزیران در جلسه های 5 /12 /1397 و 16 /09/ 1399 به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و كشور و به استناد بند (پ) ماده (52) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – اساسنامه شركت حمل و […]

قوانین

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱ ‌ـ‌ حفاظت و بهبود و بهسازی محیط‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران و‌حشی و آبزیان آب‌های داخلی از و‌ظایف […]

قوانین

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ماده  ۱) هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند […]

قوانین

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود […]

قوانین

قانون ثبت شرکت ها (مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی)

ماده 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.  ماده 2-کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده […]