خدمات ثبتی خدمات حقوقی قوانین

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ با آخرین اصلاحات

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ فصل اول – کلیات ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره بتصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده […]

خدمات حقوقی خدمات خانواده قوانین

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ با آخرین اصلاحات

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ مجلس شورای ملی با آخرین اصلاحات تا ۱۳۷۴/۴/۱۸ باب اول – در کلیات ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از […]

خدمات ثبتی قوانین

آئین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات ۱۳۹۸ فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود: الف ـ سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه […]

خدمات ثبتی قوانین

قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲6 با اصلاحات بعدی

قانون ثبت اسناد و املاک ‌ مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ با اصلاحات بعدی باب اول تشکیلات اداری ثبت ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت ‌دارای شعبی باشد. ماده دوم – مدیران و نمایندکان [نمایندگان] ثبت و مسئولین دفاتر […]

خدمات ثبتی قوانین

آئین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷

آئین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ نظر بمواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مورخه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ وزارت دادگستری مقرر میدارد: فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک ماده ۱ ـ اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر […]

قوانین

آیین‌ نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، “آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران” به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات مبحث اول: اختصارات و تعاریف ماده۱ـ معانی اصطلاحات و اختصارات آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد: […]

قوانین

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ‌

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۶ فصل اول – تشکیلات دفترخانه ماده ۱ – دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته بوزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌میشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و […]

خدمات ثبتی قوانین

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار ( کاداستر) کشور

آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار ( کاداستر) کشور مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ رئیس قوۀ قضائیه ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار می رود . قانون :قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی . سازمان : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واحد ثبتی […]

خدمات ثبتی قوانین

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ فصل اول – تعاریف ماده ۱. در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود: ۱. حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است. ۲. حدنگاری […]

قوانین

 آیین‌ نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

    آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها با اصلاحات بعدی‌ بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌ فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌  ماده ۱ ـ قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد. ماده ۲ ـ علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و […]

  • 1
  • 2
Call Now Buttonتماس بگیرید
توسعه و طراحی یافته توسط تیم طراحی و توسعه وب آماردوب