مقالات

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت چیست؟ در قانون مجازات اسلامی در دو ماده 673 و 674 به مجازات و تعریف جرم خیانت در امانت اشاره شده است. ماده 673 قانون مجازات اسلامی می گوید: هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سو استفاده […]

مقالات

شرایط طلاق در ایران

طلاق در قوانین ایران: طلاق کلمه ای عربی و به معنای رهایی و آزاد شدن میباشد و در معنای لغوی به معنای گسستن پیمان زناشویی است . در قانون ایران و بر حسب مذهب شیعه از اختیارات مرد می باشد طبق ماده 1133 مرد می تواند با رعایت مقررات در این قانون تقاضای طلاق همسرش […]

خدمات ثبتی مقالات

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود

نحوه انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسولیت محدود: در شرکت با مسئولیت محدود هریک از شرکا فقط به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند . مهمترین مسئله در شرکت با مسئولیت محدود در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه این است که شرکا باید از نقل و انتقال […]

مقالات

داوری در ایران

 داوری در ایران -تعریف داوری: داور یعنی کسی که به نیکی و بدی در قضیه ای حکم کند . و داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون […]

مقالات

جرم کلاهبرداری و مصادیق آن

کلاهبرداری در این مقاله نظری اجمالی به جرم کلاهبرداری می پردازیم که امروزه دامنگیر افراد زیادی در جامعه گردیده است. متاسفانه به علت سطح پایین اطلاعات عموم جامعه از علم حقوق و عدم استفاده از متخصصین امر، هر عدم النفع و از دست دادن مال را کلاهبرداری عنوان می کنند. در حالیکه در قانون ایران […]

  • 1
  • 2