خدمات ثبتی خدمات حقوقی قوانین

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ با آخرین اصلاحات

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴ فصل اول – کلیات ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره بتصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده […]

خدمات حقوقی خدمات خانواده قوانین

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ با آخرین اصلاحات

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۰۴/۰۲ مجلس شورای ملی با آخرین اصلاحات تا ۱۳۷۴/۴/۱۸ باب اول – در کلیات ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از […]

خدمات حقوقی مقالات

داوری سازمانی در ایران

مقایسه پذیرش داوری سازمانی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 امروزه با توسعه روز افزون قراردا ها ، به تبع آن اختلاف ها  نیز افزایش پیدا کرده است و منفعت هر طرف در حل اختلاف های ایجاد شده در این است که از روشی مناسب ، سریع و […]

Call Now Buttonتماس بگیرید
توسعه و طراحی یافته توسط تیم طراحی و توسعه وب آماردوب